آغاز حج عمره در صورت پذیرفتن شروط ایران توسط عربستان

آغاز حج عمره در صورت پذیرفتن شروط ایران توسط عربستان
نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت گفت: در تلاشیم مقدمات حج و عمره را فراهم کنیم و امیدواریم عربستان شرایط ما را بپذیرد.

آغاز حج عمره در صورت پذیرفتن شروط ایران توسط عربستان

نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت گفت: در تلاشیم مقدمات حج و عمره را فراهم کنیم و امیدواریم عربستان شرایط ما را بپذیرد.
آغاز حج عمره در صورت پذیرفتن شروط ایران توسط عربستان