ارائه پیشینه فعالیت‌های قرآنی حرم حضرت معصومه(س) در نمایشگاه قرآن

ارائه پیشینه فعالیت‌های قرآنی حرم حضرت معصومه(س) در نمایشگاه قرآن
مسئول پژوهشی مرکز اسناد آستان مقدس حضرت معصومه(س) گفت: اسناد قرآنی آستان مقدس حرم مطهر حضرت معصومه(ص) در بخش پیشینه فعالیت‌های نمایشگاه در غرفه آستان به نمایش عموم گذاشته شده است.

ارائه پیشینه فعالیت‌های قرآنی حرم حضرت معصومه(س) در نمایشگاه قرآن

مسئول پژوهشی مرکز اسناد آستان مقدس حضرت معصومه(س) گفت: اسناد قرآنی آستان مقدس حرم مطهر حضرت معصومه(ص) در بخش پیشینه فعالیت‌های نمایشگاه در غرفه آستان به نمایش عموم گذاشته شده است.
ارائه پیشینه فعالیت‌های قرآنی حرم حضرت معصومه(س) در نمایشگاه قرآن

خبر فرهنگیان