اصلاحات نبايد از بيانات آيت الله سيستاني دور شود

موضع مرجعیت عالیقدر دینی در امتناع از ارائه ی رهنمودهای سیاسی هفتگی -که در خلال خطبه های نماز جمعه ایراد می شد- بیانگر برخی مسائل است، یکی از این مسائل و مشکلات، خطای راهبردی در اداره کشور و عدم جدیت در اجابت به رهنمودهای مرجعیت می باشد.

free download movie

مجله اتومبیل