این غذاها روزه را باطل نمی کنند

این غذاها روزه را باطل نمی کنند
بعد از موت این‌قدر جای آدم خوب است که می‌گوید: مردن چه خوب بود!

این غذاها روزه را باطل نمی کنند

بعد از موت این‌قدر جای آدم خوب است که می‌گوید: مردن چه خوب بود!
این غذاها روزه را باطل نمی کنند

آپدیت نود 32 ورژن 6

بازی