تجربه زیارت حرم امیرالمؤمنین(ع) از زبان غیرمسلمانان

تجربه زیارت حرم امیرالمؤمنین(ع) از زبان غیرمسلمانان
مهمانان حاضر در دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «نهج»، امروز به زیارت نجف اشرف رفتند.

تجربه زیارت حرم امیرالمؤمنین(ع) از زبان غیرمسلمانان

مهمانان حاضر در دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «نهج»، امروز به زیارت نجف اشرف رفتند.
تجربه زیارت حرم امیرالمؤمنین(ع) از زبان غیرمسلمانان

خرید بک لینک