ترویج اسلام‌هراسی در مسجد واشنگتن

ترویج اسلام‌هراسی در مسجد واشنگتن
تعداد زیادی تراکت با عبارت «اسلام را در آمریکا ممنوع کنید» روز گذشته، ۲۱ اردیبهشت‌ماه با هدف ترویج اسلام‌هراسی در محوطه مسجد و مرکز اسلامی «موکیلتئو» در ایالت واشنگتن آمریکا یافت شد.

ترویج اسلام‌هراسی در مسجد واشنگتن

تعداد زیادی تراکت با عبارت «اسلام را در آمریکا ممنوع کنید» روز گذشته، ۲۱ اردیبهشت‌ماه با هدف ترویج اسلام‌هراسی در محوطه مسجد و مرکز اسلامی «موکیلتئو» در ایالت واشنگتن آمریکا یافت شد.
ترویج اسلام‌هراسی در مسجد واشنگتن

بک لینک رنک 4

اسکای نیوز