تلاش صهیونیست ها برای ورود شمعدان تلمودی به مسجدالاقصی!

تلاش صهیونیست ها برای ورود شمعدان تلمودی به مسجدالاقصی!
سازمان‌ها و گروهک‌های تندرو یهودی با صدور فراخوان‌هایی، یورش گسترده و دسته‌جمعی یهودیان به مسجدالاقصی هم‌زمان با عید یهودی «حنوکا» را خواستار شدند.

تلاش صهیونیست ها برای ورود شمعدان تلمودی به مسجدالاقصی!

سازمان‌ها و گروهک‌های تندرو یهودی با صدور فراخوان‌هایی، یورش گسترده و دسته‌جمعی یهودیان به مسجدالاقصی هم‌زمان با عید یهودی «حنوکا» را خواستار شدند.
تلاش صهیونیست ها برای ورود شمعدان تلمودی به مسجدالاقصی!