جلسه پرسش و پاسخ دینی به صرف چای در ملبورن

چند زن محجبه استرالیایی، هر دو هفته یکبار با پذیرایی از مردم در کافه ملبورن، جلساتی با عنوان «سئوال پرسیدن از یک مسلمان» برگزار می‌کنند.

عکس های جدید

مجله اتومبیل