سه دعایی که بی تردید مستجاب است

پیامبر خدا(ص) سه گروه را نام برده اند که دعای آنان بدون تردید مستجاب است.

اخبار دنیای دیجیتال

دانلود آهنگ آذری