سه هدیه دست زائران امام رضا را می گیرد/عکس

هر كس مرا در غربت زيارت كند روز قيامت در سه جا نزد او خواهم آمد.

مرجع سلامتی

لردگان