سوالی که پیامبر خدا از مورچه کرد

روزی حضرت سلیمان(ع) در کنار دریا نشسته بود، نگاهش به مورچه‌ای افتاد که دانه‌ گندمی را با خود به طرف دریا حمل می‌کرد.

سپهر نیوز

دانلود نرم افزار