«شارلی ابدو» دوباره به اسلام حمله کرد

«شارلی ابدو» دوباره به اسلام حمله کرد
ایندیپندنت نوشت نشریه فکاهی شارلی ابدو دوباره و در شماره جدید خود به دین اسلام و مسلمانان حمله کرد.

«شارلی ابدو» دوباره به اسلام حمله کرد

ایندیپندنت نوشت نشریه فکاهی شارلی ابدو دوباره و در شماره جدید خود به دین اسلام و مسلمانان حمله کرد.
«شارلی ابدو» دوباره به اسلام حمله کرد

بک لینک