شرط برادری مومنان

شرط برادری مومنان
حضرت علی (علیه السلام) در حدیثی، به پنج عمل اشاره کردند که مؤمن نسبت به برادر مؤمنش انجام نمی دهد.

شرط برادری مومنان

حضرت علی (علیه السلام) در حدیثی، به پنج عمل اشاره کردند که مؤمن نسبت به برادر مؤمنش انجام نمی دهد.
شرط برادری مومنان

خرید بک لینک