عکس العمل آیت الله جوادی آملی هنگام دست بوسی ایشان +عکس

عکس العمل آیت الله جوادی آملی هنگام دست بوسی ایشان +عکس
روز پنجشنبه درجریان عمامه گذاری طلاب توسط حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی ،هنگامی که یکی از طلاب قصد داشت دست این مرجع تقلید شیعیان را ببیوسد وی اجاز چنین کاری را نداد.

عکس العمل آیت الله جوادی آملی هنگام دست بوسی ایشان +عکس

روز پنجشنبه درجریان عمامه گذاری طلاب توسط حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی ،هنگامی که یکی از طلاب قصد داشت دست این مرجع تقلید شیعیان را ببیوسد وی اجاز چنین کاری را نداد.
عکس العمل آیت الله جوادی آملی هنگام دست بوسی ایشان +عکس

آپدیت نود 32 ورژن 7

موزیک سرا