فروش طرح توجیهی ، طرح اشتغالزایی ، راه اندازی طرح پرورش گانودرما

فروش طرح توجیهی ، طرح اشتغالزایی ، راه اندازی طرح پرورش گانودرما

untitled

تولید مثل قارچ ها

تولید مثل جنسی

در تولید مثل جنسی یک قارچ، گامت ها(gametes) یا اندام های جنسی نر و ماده دخالت دارند. با عمل ترکیب بین دو اندام جنسی نر و ماده سلول تخم یا زیگوت (zygot) تشکیل می گردد. به اندامی که سلول های جنسی یا گامت ها داخل آن قرار دارند گامتانژیوم (gametangium) اطلاق می شود. اگر گامت های نر و ماده روی یک پایه یا هیف قرار داشته باشند،آن را فارچ یک پایه یا همو تالیک(homothalic) می گویند و چنانچه اندام نر و ماده روی دو هیف جداگانه باشندچنین قارچی را دو پایه یا هترو تالیک (hetrothalic) می نامند. تولید مثل جنسی طی سه مرحله زیر انجام می شود:

۱)مرحله پلاسمو گامی(Plasmogamy)

در این مرحله پروتو پلاسم دو سلول نر و ماده با هم مخلوط شده، یک پروتو پلاسم واحد تشکیل می شود.در مرحله پلاسمو گامی دو گامت با فاکتور جنسی متفاوت نزدیک به هم قرار می گیرند و سلول  دی کاریوتیک(dikaryotic) یا دارای n+n کروموزوم را تشکیل می دهند.

۲)مرحله کاریوگامی( Karyogamy)

در این مرحله هسته های نر و ماده سلول دی کاریوتیک در هم آمیخته می شوند و هسته دیپلویید یا ۲n کروموزومی سلول تخم را تشکیل می دهند. در بعضی از قارچ ها مرحله کاریوگرامی بلا فاصله بعد از پلاسموگامی صورت می گیرد در حالی که در برخی دیگر از قارچ ها نظیر قارچ های رده بازیدیومیست بین این دو مرحله وقفه ایجاد می شود. به عبارت دیگر هیف قارچ های بازیدیو میست غالب عمر خود را با داشتن سلول های دو هسته ای یه دی کاریوتیک سپری می کنند.

۳)مرحله تقسیم هسته با کاهش کروموزومی

در این مرحله هسته ۲n کروموزومی سلول تخم با کاهش کروموزومی (meiosis) تبدیل به ۴ هسته n کروموزومی (هاپلویید) می گردد. سپس اطراف هر هسته را مقداری سیتوپلاسم و یک دیواره احاطه نموده،بدین ترتیب یک اسپور قارچ به وجود می آید.

تولید مثل غیر جنسی

در تولید مثل غیر جنسی گامت ها یا اندام های جنسی نر و ماده نقش ندارند.این تولید مثل در تکثیر و گسترش قارچ ها بااهمیت تر از تولید مثل جنسی می باشد و در یک فصل زراعی چندین بار تکرار      می شود.تولید مثل غیر جنسی در قارچ ها به طرق زیر انجام می شود:

۱)قطعه قطعه شدن هیف(Fragmentation): در این روش هر سلول از محل دیواره عرضی هیف جدا می شود که هر قسمت آن را آرتروسپور(Arthrospore) می نامند.

 قارچ ها در تولید مثل خود اسپور تولید می کنند. اسپور ها علاوه بر وسیله تکثیر، سبب انتشار قارچ ها از نقطه ای به نقطه دیگر نیز می شوند و همچنین موجب بقای قارچ ها از سالی به سال دیگر می گردند. با جوانه زدن اسپور،لوله یا رشته کوتاهی به نام لوله تندش(germ tube) ظاهر می شودکه پس از رشد، هیف قارچ را تشکیل می دهد.                                                                                                 اسپور قارچ ها از نظر شکل، رنگ، اندازه، تعداد سلول نحوه تشکیل و غیر متنوع می باشند و از روی خصوصیات آنها می توان شناخت. اسپور قارچ ها به دو طریق جنسی و غیر جنسی تشکیل می گردند.                                                                                               

تولید مثل غیر جنسی

در تولید مثل غیر جنسی گامت ها یا اندام های جنسی نر و ماده نقش ندارند.این تولید مثل در تکثیر و گسترش قارچ ها بااهمیت تر از تولید مثل جنسی می باشد و در یک فصل زراعی چندین بار تکرار      می شود.تولید مثل غیر جنسی در قارچ ها به طرق زیر انجام می شود:

۱)قطعه قطعه شدن هیف(Fragmentation): در این روش هر سلول از محل دیواره عرضی هیف جدا می شود که هر قسمت آن را آرتروسپور(Arthrospore) می نامند.

۲)تقسیم سلولی(Fission): در این روش در وسط هر سلول مادری، فرورفتگی ایجاد و همزمان با آن هسته و سیتوپلاسم تقسیم می گردند.سپس با ایجاد دیواره های عرضی سلول مادری به دو سلول با اندازه و سکل مشابه تقسیم می شود. برخی از مخمر ها به طریق تقسیم سلولی تکثیر می یابند.

۳)جوانه زدن(‌Buddung):در این طریقه بر جستگی جوانه مانندی،که از سلول مادری به وجود آمده،شروع به رشد و نمو می کند.همزمان با آن، هسته سلول مادر نیز تقسیم شده،همراه با سیتوپلاسم به جوانه منتقل می شود. پس از مدتی جوانه به صورت یک اسپور از سلول مادری جدا  می گردد. این قبیل تولید مثل در قارچ های مولد بیماری پیچیدگی برگ هلو و مخمر ها صورت می گیرد.

۴)تولید کلامیدوسپور(Chlamydospore):کلامیدوسور در حقیقت همان آرتروسپور است که غالبا با احاطه شدن دیواره ضخیم و سفت در اطراف سلول انتهایی و یا وسط هیف به وود می آید. این دیواره سبب بقای اسور غیر جنسی در شرایط نا مساعد محیطی می گردد.

۵)تولید اسپور(Sporulation):تولید اسپور،یک طریقه معمولی در تولید مثل قارچ هاست. اسپور ها ممکن است روی پایه کنیدیوفور یا در داخل محفظه ای بسته بنام هاگدان(اسورانژیوم) گردند.  

 

 

گانودرما لوسیدوم .

Ganoderma lucidum Karst قارچی یک ساله از تیره Ganodermataceae

‎است که مصارف دارویی دارد .

نام محلی این قارچ در چین ، لینگزی – در ژاپن ، ریشی و در کره ، یونگ زهی میباشد .

چینی ها معتقدند که این قارچ نماد زندگی شاد ، شانس ، سلامتی و طول عمر و حتی جاودانگی است.

به همین جهت و به خاطر کم بودنش فقط خانواده های سلطنتی از آن استفاده می کردند.

این قارچ در طب سنتی چین جهت درمان سرطان ، تقویت بنیه جسمی ، بیخوابی ، تنگی نفس ، تقویت حافظه ، بیماریهای کلیه و کبد ، ورم مفاصل ، آسم مورد استفاده قرار میگیرد.

گانودرما دارای مواد فعال بیولوژیک مانند انواع استرولها ، پروتیینها ، پلی ساکاریدها ، تریترپنوئیدها و ملانین میباشد ؛ که پلی ساکاریدها و تریترپنوئیدهای آن به علت دارا بودن خاصیت ضدسرطانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند .

اسپور این قارچ نیز علاوه بر اندام بارده و میسلیوم دارای ترکیبات فعال با خاصیت درمانی می باشد.

‎قارچ گانودرما لوسیدوم یکی از قارچ های بسیار ارزشمند جهان بوده که دارای کلاهک به رنگ های قرمز ، قرمز مایل به قهوه ای و زرد روشن یافت شده است .

 

این قارچ به منظور اهداف دارویی در کشورهای خاور دور خصوصاً ژاپن ، چین و کره و امروزه در مالزی و بسیاری کشورهای دیگر کشت شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

‎ شایان توجه است که تولید جهانی قارچ های خوراکی غالباً به چینی ها اختصاص داشته که حجمی بالغ بر ۶۴ درصد کل تولید را شامل می شود .

“چینی ها هم بصورت تولید کننده مهم و هم بصورت مصرف کننده مهم هر دو نوع قارچ دارویی و خوراکی در آمده اند.

گذشته از این ، چین بزرگترین تولید کننده قارچ دارویی غیر خوراکی است.

‎این قارچ در طبیعت کمیاب بوده و جمع آوری آن از طبیعت برای استفاده تجاری کافی نیست ، از ۲۰سال گذشته تحقیقات جدی روی خواص دارویی آن در دنیا شروع شده است.

این قارچ و گونه های مربوط به آن از نظر کاربرد در زمینه درمان قدمت طولانی داشته و تاریخ آن حداقل به ۴هزار سال قبل بر می گردد .

میوه و میسلیوم این قارچ همانطور که عرض شد حاوی استروئید ، لاکتون ، آلکالوئید ، پلی ساکارید ، تری ترپن و پروتئین هستند که اثرات دارویی آنها به اثبات رسیده است.

 

گروه مهم در بین این ترکیبات ‎پلی ساکاریدها هستند که خواص ضد سرطانی آن ها بسیار مورد توجه است.

از جمله خواص دارویی این قارچ بسیار ارزشمند می توان به درمان انواع سرطانها بخصوص سرطان معده ، هپاتیت A ، B ، C ، آرتروز ، دردهای عصبی ، بی خوابی ، برونشیت ، آسم ، زخم معده ، مشکلات گوارشی ، فشار خون ، کلسترول بالا اشاره کرد.

محصولات دارویی حاصل از این قارچ به صورت شربت ، قرص ، کپسول ، آمپول و تنتور در بازارهای جهانی وجود دارد .

افزون بر قرص ، کپسول ، آمپول و تنتور این قارچ ، انواع صابون ، شامپو ، قهوه و خمیر دندان از آن ساخته می شود که اثرات فوق العاده ای برای سلامتی دارند .

 

 

اهمیت قارچ ها

انسان از زمانهای دور اهمیت قارچ های مخمر را کم و بیش می شناخت و از وجود آنها روی مواد قندی،شیر، ماست، خمیر ترش،سرکه،الکل،حتی خاک و فضولات حیوانی اطلاع داشت و برای تخمیر مواد قندی و تهیه ی ماست و یا برخی مواد دیگر از آنها استفاده می کرد.

قارچهایی که مواد قندی را تخمیر کنند قارچ قندی یا ساکارومیست هستند از قدرت تخمیری قارچهای قندی (مخمرها) در ایجاد الکل،گاز کربنیک و تخمیر مواد در صنایع متعدد استفاده می شود.در سالهای اخیر با روشهای اصلاح نژاد و انتخاب نژاد بهتر توانسته اند انواعی از مخمر ها را که امتیازات بیولوزیکی زیادی نسبت به نژادهای وحشی داشته،طعم و مزه ی فراورده ها را مطبوع تر می سازد بدست آورند.

ارزش غذایی مخمر ها به علت داشتن مقدار قابل توجه ی اسید های امینه،ازت،فسفر،ویتامین های (د)،(ب۱)،(ب۲)،(ک)(پ پ)،(ث) است.در کشور چین به عنوان جبران و کمبود مواد پروتئینی به جیره غذایی افراد از این فراورده افزوده می شود.

مخمر ها به همان اندازه که مفیدند در بعضی موارد مضرند سبب ترشیدگی و تخمیر میوه ها و مواد غذایی مانند سیب،پنیر،و اغلب غذاهای مرطوب می شود.

امروزه از قارچهایی مانند آسپرژیلوس اوریزا و آسپرژیلوس ونتی در تخمیر مواد غذایی،فراوان استفاده می شود. از جنس پنی سلیوم نیز در تهیه ی اسید های آلی مانند اسید سیتریک-اسید فوماریک-اسید اگزالیک-اسید کالیک و اسید کونیک بهره می گیرند.

از قارچ پنی سلیوم کریزوژنوم آنتی بیوتیکی به نام پنی سلین استخراج می کنند که از رشد استافیلوکوک ها جلوگیری می کند.کشف خاصیت انتی بیوتیکی پنی سیلین اولین بار در سال ۱۹۲۵ توسط الکساندر فلمینگ که در بیمارستان سنت ماری لندن روی قارچ پنی سلیوم نوتاتوم تحقیق می کرد صورت گرفت.

عده ی از قارچها مانند ارگوت غلات به شدت سمی هستند و مسمومیت هایی به نام ارگوتیسم ایجاد می  نمایند.

علت مسمومیت قارچ ارگوت وجود آلکالوئیدهایی مانند ارگوتوکسین در آن است.همچنین از این قارچ ارگوسترین که تحت اشعه ی ماوراء بنفش به پرو ویتامین (د) تبدیل می شود و در بیماری راشی تیسم مورد استفاده قرار می گیرد استخراج می شود. از گروه ارگوبازین یک سری مشتقاتی به نام لیزژیک اسید دتیل آمید استخراج می کنند که در طب موارد استعمال آن زیاد است.

عده ای از قارچهای کلاهدار خوراکی و عده ای مانند برخی از آمانیت ها نظیر آمانیت فالوئیدس به علت داشتن آمانتیاتوکسین و آمانتیا همولیزین بسیار سمی و مهلک هستند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مطالب مرتبط