فعالیت 45 گروه تروریستی در پاکستان

وزیر کشور پاکستان گفت: بیش از 45 گروه تروریستی در پاکستان فعال هستند که بخشی از آنها از نام داعش استفاده می‌کنند.

روزنامه قانون

مرجع سلامتی