قاری فرانسوی: بهترین هدیه، دیدار با رهبرانقلاب است

قاری فرانسوی: بهترین هدیه، دیدار با رهبرانقلاب است
قاری فرانسوی می‌گوید: از زمانی که به عنوان نماینده قاریان از کشور فرانسه به ایران آمدم، برای دیدار و ملاقات با مقام معظم رهبری لحظه شماری می‌کنم.

قاری فرانسوی: بهترین هدیه، دیدار با رهبرانقلاب است

قاری فرانسوی می‌گوید: از زمانی که به عنوان نماینده قاریان از کشور فرانسه به ایران آمدم، برای دیدار و ملاقات با مقام معظم رهبری لحظه شماری می‌کنم.
قاری فرانسوی: بهترین هدیه، دیدار با رهبرانقلاب است

خرید بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی