مساجد چوبین عجیب در یک کشور اروپایی

مساجد چوبین عجیب در یک کشور اروپایی
مساجد چوبینی که با مساحت‌های نسبتا کوچک در گوشه و کنار شهر «سارایوو»، پایتخت بوسنی و هرزگوین به چشم می‌خورد، زیبایی بی‌نظیری را به این شهر بخشیده است.

مساجد چوبین عجیب در یک کشور اروپایی

مساجد چوبینی که با مساحت‌های نسبتا کوچک در گوشه و کنار شهر «سارایوو»، پایتخت بوسنی و هرزگوین به چشم می‌خورد، زیبایی بی‌نظیری را به این شهر بخشیده است.
مساجد چوبین عجیب در یک کشور اروپایی