نمایندگان شیعه کویت جلسه امروز پارلمان این کشور را تحریم کردند

منابع خبری گزارش دادند نُه نماینده شیعه پارلمان کویت امروز از حضور در پارلمان خودداری کردند.

فیلم سریال آهنگ

بک لینک رنک 1