نگو شيعه هستم!

بگو من از دوستان و هواداران و نيز از بدخواهان دشمنان شمايم ، در اين صورت تو در خير و نيكى بسر مى برى و در مسير خير خواهى قرار دارى.

دانلود آهنگ جدید