همسر شهید شاه آبادی در روز بزرگداشت مقام مادر درگذشت

همسر شهید شاه آبادی در روز بزرگداشت مقام مادر درگذشت
عزت السادات آیه الله زاده شیرازی همسر شهید آیت الله مهدی شاه آبادی در روز ولادت حضرت فاطمه ‘س’ درگذشت.

همسر شهید شاه آبادی در روز بزرگداشت مقام مادر درگذشت

عزت السادات آیه الله زاده شیرازی همسر شهید آیت الله مهدی شاه آبادی در روز ولادت حضرت فاطمه ‘س’ درگذشت.
همسر شهید شاه آبادی در روز بزرگداشت مقام مادر درگذشت

خرید بک لینک