ولادت امام غائب از دیدگاه اهل سنت

ولادت امام غائب از دیدگاه اهل سنت
در میان کتب حدیثی شیعه بیش از هزار حدیث درباره ولادت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) رسیده است.

ولادت امام غائب از دیدگاه اهل سنت

در میان کتب حدیثی شیعه بیش از هزار حدیث درباره ولادت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) رسیده است.
ولادت امام غائب از دیدگاه اهل سنت

car