چهار کاری که رسول الله(ص) به حضرت فاطمه(س) سفارش کرد

هرگاه سوره اخلاص (قل هو الله احد) را سه مرتبه بخوانی، مثل آنست که قرآن را ختم کرده‌ای.

بازار بورس

پرشین موزیک