یارانی که از قبرها به یاری امام زمان(عج) می پردازند

یارانی که از قبرها به یاری امام زمان(عج) می پردازند
کدام مؤمنان در زمان ظهور شایستگی نصرت حضرت صاحب‌الزمان(ع) را خواهند داشت و از قبرها رجعت خواهند کرد؟

یارانی که از قبرها به یاری امام زمان(عج) می پردازند

کدام مؤمنان در زمان ظهور شایستگی نصرت حضرت صاحب‌الزمان(ع) را خواهند داشت و از قبرها رجعت خواهند کرد؟
یارانی که از قبرها به یاری امام زمان(عج) می پردازند

میهن دانلود