یک تناقض گویی درباره صحابه از زبان آیت الله بهجت ره

یک تناقض گویی درباره صحابه از زبان آیت الله بهجت ره
مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت یک تناقض‌گویی درباره صحابه را بیان می‌کند.

یک تناقض گویی درباره صحابه از زبان آیت الله بهجت ره

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت یک تناقض‌گویی درباره صحابه را بیان می‌کند.
یک تناقض گویی درباره صحابه از زبان آیت الله بهجت ره

بک لینک