یک عالم شیعه به شیخ الازهر نامه نوشت

یک عالم شیعه به شیخ الازهر نامه نوشت
رئیس اتحادیه علما و تئولوگ‌های شیعه در اروپا در نامه‌ای به شیخ الازهر مسائل مهمی از جمله سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از سوی آل‌خلیفه را مطرح کرد.

یک عالم شیعه به شیخ الازهر نامه نوشت

رئیس اتحادیه علما و تئولوگ‌های شیعه در اروپا در نامه‌ای به شیخ الازهر مسائل مهمی از جمله سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از سوی آل‌خلیفه را مطرح کرد.
یک عالم شیعه به شیخ الازهر نامه نوشت