پایان گشودگی به ساحت قدس مرگ امر دینی، پایان حیات معنوی تأملی بر جایگاه متون مقدس در جهان معاصر

پایان گشودگی به ساحت قدس مرگ امر دینی، پایان حیات معنوی تأملی بر جایگاه متون مقدس در جهان معاصر این پرسش بر درکی تاریخی از نحوه بودن انسان و حیات آدمی، و بر اساس توجه به تحولات گریزناپذیر همه پدیدارهای […]

Continue reading »

توصیه کلیدی پیامبر گرامی خدا (ص) برای کنترل خشم

توصیه کلیدی پیامبر گرامی خدا (ص) برای کنترل خشمرسول اکرم حدیث گرانبهایی در زمینه کنترل خشم و غضب ایراد کرده‌اند. توصیه کلیدی پیامبر گرامی خدا (ص) برای کنترل خشم رسول اکرم حدیث گرانبهایی در زمینه کنترل خشم و غضب ایراد […]

Continue reading »

نگاه‌های متفاوت درباره غنا و موسیقی به گزارش آیت‌الله گرامی

نگاه‌های متفاوت درباره غنا و موسیقی به گزارش آیت‌الله گرامی به گزارش دین‌آنلاین آیت‌الله گرامی در درس خارج فقه خود و در تبیین نظریات مختلف درباره موسیقی و غنا، گزارشی از نگاه‌های متفاوت فقیهان به این موضوع ارائه داد که […]

Continue reading »