دسته: کتاب الکترونیکی

0

دره سیلیکون برای استارتاپ ها برنامه میریزد – ۴ گام موثر برای استارتاپ ها

دره سیلیکون به عنوان مرکز شرکت های بزرگ فناوری که روزی استارتاپ نوپا بوده اند یاد میشود . در حال حاضر نظام تقریبا جا افتاده ای در اکوسیستم دره سیلیکون شکل گرفته است که...