دسته: عاشقانه

0

پاییز…

متن عاشقانه پاییز ادامه مطلب… دربرگریزسردپاییزدلم احساسی غمگینی وغربت میکنم اطراف را پاییز در هم میکشد پاییز در پاییز دلم قد میکشد پاییز دامن می کشد در باغ احساسات من در سبزی باغ دلم...

0

متن عاشقانه شیرین ترین عشق دنیا

متن عاشقانه عشق شیرین: ادامه مطلب شیرین ترین عشق دنیا … بیا تا مقدسترین عشق دنیا را به همگان نشان دهیم. بیا تا طعم شیرین ترین عشق دنیا را بچشیم. بیا تا بهترین لحظه...

0

متن عاشقانه مسافر بهشت

متن عاشقانه زیبا مسافربهشت خدایا این فرشته مهربان کیست که از آسمان برایم هدیه کرده ای؟ این چه گلی است که در هر چهار فصل گل است ؟ ادامه مطلب… مسافربهشت خدایا این فرشته...