دسته: هوافضا

0

فیزیکدانان به دنبال نیروی پنجم طبیعت در قلب کهکشان

درک و فهم فعلی ما از جهان این طور می‌گوید که در حال حاضر دنیای پیرامون ما توسط چهار نیروی بنیادی کنترل و هدایت می‌شود: جاذبه، الکترومغناطیس، نیروی هسته‌ای قوی و نیروی هسته‌ای ضعیف....

0

کشف سیاره ای ناشناخته و دارای آب

یافته‌های غیر منتظره در مورد اتسفر یک سیاره دیگر به اندازه نپتون، در دوردست‌ها دانشمندان را متعجب ساخته و یادآوری از این حقیقت است که هرچه ما اطلاعات بیشتری در مورد سیاره‌های دور دست...

0

کشف یک راز جدید از هسته داخلی خورشید

درونی ترین منطقه ی خورشید، از چشم های ما پوشیده است و به نظر می رسد که مخفی بودن این بخش، موجب شده است راز بزرگی در مورد این هسته کشف نشده باقی بماند....

0

به رمزگشایی از سیگنال های مرموز و ناشناخته فضایی چقدر نزدیک هستیم؟

سیگنالهای رادیویی مرموزی که از فضا به زمین می آیند، در همه جهات انتشار یافته اند و منبع آنها هنوز ناشناخته است. انفجارهای رادیویی سریع (FRB) که بسیار روشن و کم عمر هستند، دانشمندان...

0

رفتن به فضا چگونه تأثیرات متفاوتی بر زنان و مردان می گذارد؟

صفر شدن نیروی گرانشی بر بدن انسان، صرف نظر از جنسیت، پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت، اما ناسا از نظر پاسخ های فیزیولوژیکی و رفتاری در این رابطه، تفاوتی را بین زنان...