ارس پی سی مجله ارس پی سی

0

نابغه ی گمنام، گونار نوردشتروم

گونار نوردشتروم یکی از نوابغ با ارزش اما کمتر شناخته شده ی تاریخ است که تاثیر بسیار عمیقی بر فیزیک و خصوصا آینده ی این رشته گذاشت. با سایت ارس پی سی همراه شوید....

0

مرموزترین عنصر جدول تناوبی، مسکوویم

داستان کشف و مطالب موجود از مسکوویم موضوعی جالب است که بسیاری مدعی هستند میتواند اثباتی بر روش ساخت اجسام پرنده ی ناشناس باشد. با سایت ارس پی سی همراه شوید. مسکوویم عنصری فوق سنگین...

0

بزرگترین استاد، آرنولد زومرفلد

آرنولد زومرفلد یکی از بزرگترین چهره های تاریخ فیزیک مدرن بود که به خاطر تربیت دانشجویانی که بعدها همگی از بزرگترین نوابغ تاریخ شدند لقب بزرگترین استاد را دریافت کرد. با سایت ارس پی...

0

سیاره ی ایکس ممکن است چیز دیگری باشد!

داستان تخیلی سیاره ی ایکس امروزه نه تنها به موضوعی بسیار مهم تبدیل شده بلکه اخیرا حتی ماهیت احتمالی این سیاره نیز زیر سوال رفته است. با سایت علوم اسپاینس همراه شوید. در سال...