گروه آمریکایی که می خواهد مسلمانان را به جهنم بفرست! +فیلم

گروه آمریکایی که می خواهد مسلمانان را به جهنم بفرست! +فیلمگروهی که خود را اداره روابط اسلامی آمریکایی (BAIR) می‌خواند مسئول دوره آموزشی تیراندازی به مسلمانان است. گروه آمریکایی که می خواهد مسلمانان را به جهنم بفرست! +فیلم گروهی که […]

Continue reading »