داستان جالب مسلمان شدن پسر جوان آمریکایی

داستان جالب مسلمان شدن پسر جوان آمریکاییدانشجوی تازه‌مسلمان و رئیس انجمن اسلامی دانشگاه ایالتی تنسی(ETSU) آمریکا، توصیف ساده و زیبای قرآن کریم از خداوند را عاملی برای تشرف خود به دین مبین اسلام عنوان کرد. داستان جالب مسلمان شدن پسر […]

Continue reading »