وقتی یک جوان آمریکایی برای شناخت «حسین» راهی کربلا می‌شود

وقتی یک جوان آمریکایی برای شناخت «حسین» راهی کربلا می‌شودمن به اینجا آمدم تا همین را بشناسم و اگرچه در این چندهفته خیلی اذیت شدم، اما به محض اینکه وارد مسیر حرکت مردم(پیاده‌روی اربعین) شدم، احساس عجیب و خوبی همه […]

Continue reading »

حمایت بانفوذترین خاخام آمریکایی از ترامپ

حمایت بانفوذترین خاخام آمریکایی از ترامپبوطخ اما اختلاف نظرهایی را نیز با ترامپ مطرح کرد از جمله ممنوعیت ورود مهاجران مسلمان به آمریکا و تصریح کرد آمریکا کشوری است که برپایه مهاجران تاسیس شده است. حمایت بانفوذترین خاخام آمریکایی از […]

Continue reading »