آیا برای هر سرزمین، یک شب قدر جداگانه وجود دارد؟

آیا برای هر سرزمین، یک شب قدر جداگانه وجود دارد؟حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره شب قدر پاسخ گفته است. آیا برای هر سرزمین، یک شب قدر جداگانه وجود دارد؟ حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره شب قدر […]

Continue reading »

آیا دادن انگشتر به سائل با حضور قلب امام علی (ع) در نماز منافات دارد؟

آیا دادن انگشتر به سائل با حضور قلب امام علی (ع) در نماز منافات دارد؟حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره منافات داشتن توجه به سائل با «حضور قلب» در نماز امام علی(ع)پاسخ گفته است. آیا دادن انگشتر به […]

Continue reading »

آیا میان مکاشفه و هیپنوتیزم تفاوتی وجود دارد؟

آیا میان مکاشفه و هیپنوتیزم تفاوتی وجود دارد؟مکاشفه یکی از موضوعات جذاب و جالب برای همه انسانهایی است که به عالم غیرمادی و متافیزیک اعتقاد وعلاقه دارند. باید پذیرفت این توانایی صرف نظر از ویژگی های خاصی که دارد به […]

Continue reading »