ستارگان آسمان فقاهت(52)/عالمی که۵۲ اثر در هفت علم به یاد گار گذاشت

ستارگان آسمان فقاهت(52)/عالمی که۵۲ اثر در هفت علم به یاد گار گذاشتکوشش های طاقت فرسای علامه بحرانی، عالمان و سیره نویسان بلند پایه را بر آن داشت تا همگان اعتراف کنند که در تاریخ تشیع کسی جز علامه مجلسی مانند […]

Continue reading »

دعای اثر بخش برای شفای محتضر

دعای اثر بخش برای شفای محتضرروزی در محضر مرحوم آقای قاضی نشسته بودیم که ناگهان شخصی با عجله و ناراحتی بسیار خود را به مجلس آقای قاضی رسانید و بانگرانی بسیار گفت: همسرم در حال احتضار است. دعای اثر بخش […]

Continue reading »