سرپرستی فرزندی که از ازدواج موقت به دنیا می آید با کیست؟

سرپرستی فرزندی که از ازدواج موقت به دنیا می آید با کیست؟مسولیت فرزند در ازدواج موقت به عهده ی پدر است اما باید توجه داشت که این موضوع اختصاص به ازدواج موقت ندارد . سرپرستی فرزندی که از ازدواج موقت […]

Continue reading »

گرایش بانوان غربی به ازدواج با مردان مسلمان

گرایش بانوان غربی به ازدواج با مردان مسلمانشایع‌ترین منشا گرایش به اسلام یکی تحقیق و بررسی علمی و دیگری ازدواج است؛ یکی از این گرایشات گرایش بانوان غربی به ازدواج با مردان مسلمان است، زیرا پایبندی و وفاداری مسلمانان به […]

Continue reading »