انتقال روزه از ماه رمضان به ماهی دیگر/ حرمت تماشای سریال در ماه رمضان

انتقال روزه از ماه رمضان به ماهی دیگر/ حرمت تماشای سریال در ماه رمضانهر ساله در ماه مبارک رمضان فتواهای عجیبی از سوی برخی روحانیون و مبلغان که بیشتر آنها سلفی هستند، منتشر می شود که برخی از آنها برای […]

Continue reading »

گفتاری از آیت‌الله جوادی‌آملی در خصوص ماه شعبان

گفتاری از آیت‌الله جوادی‌آملی در خصوص ماه شعبانماه شعبان را باید ماهی آراستۀ به اخلاق نبوی نفسیر نمود، ماهی که در روایات صراحتاّ به نبیّ مکرم اسلام تعلق دارد گفتاری از آیت‌الله جوادی‌آملی در خصوص ماه شعبان ماه شعبان را […]

Continue reading »