آیا خوابیدن در شب قدر حرام است/ در شب قدر چه عملی را انجام دهیم؟

آیا خوابیدن در شب قدر حرام است/ در شب قدر چه عملی را انجام دهیم؟احاديثى كه علم را برتر از عبادت مى‏دانند، تضعيف يا انكار نقش سازنده عبادت نيست؛ بلكه تأكيد بر همراه ساختن عبادت با علم و بر حذر […]

Continue reading »

پاداش مجاهد شهید بیشتر است یا عفیف پاک‌دامن؟

پاداش مجاهد شهید بیشتر است یا عفیف پاک‌دامن؟همانا عفیف پاک‌دامن فرشته ای از فرشته هاست. پاداش مجاهد شهید بیشتر است یا عفیف پاک‌دامن؟ همانا عفیف پاک‌دامن فرشته ای از فرشته هاست.پاداش مجاهد شهید بیشتر است یا عفیف پاک‌دامن؟ تلگرام

Continue reading »

آِیا دجال شخص است یا نماد؟

آِیا دجال شخص است یا نماد؟در بین ویژگی‌های شخصی و پیرامونی دجّال، موضوع نماد یا شخص بودن دجّال از چالش برانگیزترین مباحث به شمار می‌رود. آِیا دجال شخص است یا نماد؟ در بین ویژگی‌های شخصی و پیرامونی دجّال، موضوع نماد […]

Continue reading »

رفتار زنان مسلمان آمیخته با حیا است / مسلمانان، مهمان نوازند و برخورد دوستانه دارند

رفتار زنان مسلمان آمیخته با حیا است / مسلمانان، مهمان نوازند و برخورد دوستانه دارندمن خبرنگاری هستم که به کشورهای اسلامی مختلفی سفر کرده‌ و از نزدیک با مهمان نوازی، کنجکاوی و رفتار دوستانه مسلمانان روبرو بوده و به مراسم […]

Continue reading »

سفیانی ترکیب سلفی‌گری و روشنفکری است/ صف‌بندی‌های آخرالزمانی خیلی واضح در منطقه دیده می‌شود

امروز منطقه به‌شدت دو قطبی شده است؛ دو قطبی خط امام زمان(عج) و خط مقابل آن و باید رویکرد فلسفه تاریخ شیعه را در تحلیل حوادث منطقه‌ای اصل قرار دهیم و آن وقت نسبت بین حوادث آخرالزمانی و وقایع کنونی […]

Continue reading »