هشدار اهل سنت خراسان به فعالیت عناصر تکفیری در این منطقه!

هشدار اهل سنت خراسان به فعالیت عناصر تکفیری در این منطقه!عناصر تکفیری تحت تاثیر عربستان که آبروی اهل سنت منطقه را برده و برای راضی نگهداشتن سعودی‌ها به هرکاری دست می‌زدند حتی درمراسم عمومی با مراسم اربعین مخالفت کردند. هشدار […]

Continue reading »