آیا برای هر سرزمین، یک شب قدر جداگانه وجود دارد؟

آیا برای هر سرزمین، یک شب قدر جداگانه وجود دارد؟حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره شب قدر پاسخ گفته است. آیا برای هر سرزمین، یک شب قدر جداگانه وجود دارد؟ حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره شب قدر […]

Continue reading »