ورود بی‌بی‌سی به حاشیه‎‌های طنز «دورهمی»

ورود بی‌بی‌سی به حاشیه‎‌های طنز «دورهمی»به نظر می‌رسد استعمارگران با فرصت‌طلبی مترصد سوءاستفاده از این محمل برای خدشه در وحدت کشور و تشدید منازعه مذهبی هستند. ورود بی‌بی‌سی به حاشیه‎‌های طنز «دورهمی» به نظر می‌رسد استعمارگران با فرصت‌طلبی مترصد سوءاستفاده […]

Continue reading »