توهین بی شرمانه تشیع انحرافی به آیت الله سیستانی! +فیلم

توهین بی شرمانه تشیع انحرافی به آیت الله سیستانی! +فیلمحسن اللهیاری روحانی نمای لس آنجلس نشین در بخشی از برنامه توصیه های مضحکی را به بینندگان خود می کند و از آنان می خواهد تنها به روحانیونی مانند خود او […]

Continue reading »