روزنامه تلگراف: وهابیت ریشه تروریسم بین الملل است

روزنامه تلگراف: وهابیت ریشه تروریسم بین الملل استوهابیت در سال 1925 میلادی بر شهر مکه مکرمه کنترل یافت و جوانان بیکار را برای وارد کردن به تفکر وهابیت و سلفی گری جذب کرد. روزنامه تلگراف: وهابیت ریشه تروریسم بین الملل […]

Continue reading »

دو راه مقابله با تروریسم تکفیری از زبان شیخ نعیم قاسم

دو راه مقابله با تروریسم تکفیری از زبان شیخ نعیم قاسمشیخ « نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: برای ریشه کنی تروریسم تکفیری از جمله داعش باید از گسترش اندیشه وهابی و حمایت مالی و نظامی از […]

Continue reading »