چگونه از خدا تشکر کنیم؟

چگونه از خدا تشکر کنیم؟امام سجاد (علیه ‏السلام) درحدیثی فرمودند: خداوند سبحان، اعتراف کننده به عجز و ناتواني از سپاسگزاري را شكر گزار خود می داند. چگونه از خدا تشکر کنیم؟ امام سجاد (علیه ‏السلام) درحدیثی فرمودند: خداوند سبحان، اعتراف […]

Continue reading »