بزرگترین اجتماع مسلمانان نمازگزار در انگلیس +تصاویر

بزرگترین اجتماع مسلمانان نمازگزار در انگلیس +تصاویرنمازگزاران مسلمان در پارک “اسمال هیت” جمع شدند که بزرگترین تجمع نماز عید فطر اروپا در سال جاری بود. بزرگترین اجتماع مسلمانان نمازگزار در انگلیس +تصاویر نمازگزاران مسلمان در پارک “اسمال هیت” جمع شدند […]

Continue reading »