ائمه جمعه با اندیشه های وهابیت آشناشوند

ائمه جمعه با اندیشه های وهابیت آشناشوندائمه جمعه باید همانگونه که نسبت به مسایل سیاسی تسلط دارند راجع به مبانی و اندیشه های وهابیت، سلفی گری، داعش و امثال آن نیز مسلط باشند. ائمه جمعه با اندیشه های وهابیت آشناشوند […]

Continue reading »