کاهش جمعیت مسیحیان در اسکاتلند

کاهش جمعیت مسیحیان در اسکاتلندبزرگ‌ترین دین مردم اسکاتلند مسیحیت است، با این وجود جمعیت مسیحیان این کشور در حال کاهش است. کاهش جمعیت مسیحیان در اسکاتلند بزرگ‌ترین دین مردم اسکاتلند مسیحیت است، با این وجود جمعیت مسیحیان این کشور در […]

Continue reading »