با مسئله حجاب و عفاف سیاسی برخورد نکنیم

با مسئله حجاب و عفاف سیاسی برخورد نکنیمرئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم با اشاره به اینکه برخورد با مسئله حجاب نباید سیاسی باشد، گفت: گاهی مسئولین و سیاستمداران با مسئله بد حجابی سیاسی برخورد می‌کنند. با مسئله حجاب […]

Continue reading »