با مسئله حجاب و عفاف سیاسی برخورد نکنیم

با مسئله حجاب و عفاف سیاسی برخورد نکنیمرئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم با اشاره به اینکه برخورد با مسئله حجاب نباید سیاسی باشد، گفت: گاهی مسئولین و سیاستمداران با مسئله بد حجابی سیاسی برخورد می‌کنند. با مسئله حجاب […]

Continue reading »

حمله گاردین به حجاب زنان ایرانی

حمله گاردین به حجاب زنان ایرانیاین روزها در فضای مجازی شاهد عملیات مشترک رسانه‌های بیگانه برای حمله به اصل حجاب با بهانه هایی چون حجاب اجباری ، گشت ارشاد و هم اینک پلیس نامحسوس امنیت اخلاقی هستیم و این رسانه […]

Continue reading »